Posłuchaj w streamingu: https://ffm.to/DAGADANAinaczej

🇵🇱 [🇺🇦. 🇬🇧.👇] Rok 2020 był wyjątkowy. Czas pandemii dał nam możliwość na chwilę się zatrzymać. Mimo stresów, strachu i bezbronności w nowej rzeczywistości pozwolił dostrzec pozytywy, skupić się na nich i poczuć wdzięczność za dar życia, za każdą chwilę z bliskimi. Nauczył nas widzieć inaczej.
Teledysk pokazuje każdego z członków polsko-ukraińskiego zespołu DAGADANA, zarówno jako muzyków, ale i ludzi, w których życiu panuje zarówno harmonia, jak i nieład i trud. W klipie zespół wystąpił wraz ze swoimi rodzinami. Ujęta jest również samotność. W tym wszystkim dostrzegamy blask.
“Inaczej” to trzeci singiel i klip do płyty “Tobie”. Jedyny utwór, który odbiega od tradycji pieśni życzeniowych, która zawarta będzie na krążku. Jest on jednak zapisem czasu. Muzyka powstała jeszcze przed czasem pandemii. Tekst napisaliśmy z perspektywy rozłąki i nowych wyzwań, które zostały przed nami postawione.

Mecenat Kulturalny STOART

🇺🇦 2020 рік був винятковим. Час пандемії дав нам можливість трохи зупинитися. Незважаючи на стрес, страх і беззахисність в новій реальності, це дозволило нам побачили і світлі сторни, зосередитись на них і відчути вдячність за дар життя, за кожну мить із близькими. Цей рік навчив нас дивитися ні світ інакше ( inaczej польською мовою).
Відео показує кожного з учасників польсько-українського гурту DAGADANA як музиканта, але й як звичайних людей, у житті яких панує все : злагода, безлад і труднощі. У кліпі група з’явилася зі своїми сім’ями. Також показуємо і самотність. У всьому цьому ми намагаємося бачити світлі сторони.
«Inaczej» – це третій сингл та кліп з альбому «Tobie» («Тобі» українською). Це єдиний трек, який не походить з пісенної традиції пісень бажань (щедрівок), які будуть ключовими на диску. Однак це запис часу. Музика була створена до часів пандемії. Текст ми писали пізніше про розлуки та нові виклики, з якими ми стикаємося і сьогодні.

Streaming services: https://ffm.to/DAGADANAinaczej

🇬🇧. Year 2020 was exceptional. The time of the pandemic gave us an opportunity to stop for a while. Despite stress, fear and feeling of helplessness in the new reality, we were able to see some positive bits and focus on them, feeling thankful for the gift of life and each moment with our loved ones. We were taught to see differently.
The clip shows each member of the Polish-Ukrainian band DAGADANA as both musicians and regular people, whose lives feature moments of both harmony and chaos. The band performed in the video with their families. We can also see loneliness there. Light can be seen in each of these elements.
”Inaczej” (“Differently”) is the third single and video from the “Tobie” (“To you”) album. It is the only piece which is not related to the tradition of carols/wishing songs which dominate on the record. It is also a milestone – a composition created before the outbreak of the pandemic. The lyrics were written from the perspective of new challenges and separation which we all had to face.

Cultural Sponsorship: STOART