DAGADANA * Rybnik * GALA 28 DZIELNICY” – Dzień Ukraiński w Polsce

DAGADANA

28 Wrz 2021 Rybnik, POL

Szczegóły

Godz. : 19:00
Miejsce : Teatr Ziemi Rybnickiej
Adres : Plac Teatralny im. Kazimierza Kutza 1
Kod Pocztowy : 44-200
DAGADANA jako jedyny zespół z Polski i Ukrainy zagrał w 2019 roku na legendarnym Glastonbury Festival! Rozpisywał się o nich amerykański National Geographic. Koncertowali w 25 krajach. Na tratwie, w kopalni, na pustyni, na największym festiwalu w Ameryce Południowej. DAGADANA już od ponad 13 lat znakomicie łączy elementy kultury polskiej i ukraińskiej za pomocą jazzu, elektroniki czy world music. Tam, gdzie dociera, przekracza granice pomiędzy narodami, sceną a publiką, udowadniając, że szczerość w muzyce zapoczątkowuje niesamowitą mistyczną przygodę, wymianę dziejącą się między ludźmi. Zespół jest ambasadorem słowiańskiej kultury, zarówno polskiej, jak i ukraińskiej.

Zespół zagrał na takich legendarnych festiwalach jak Glastonbury (UK), Virada Cultural (Brazylia), Shanghai World Music (Chiny), Festiwal Ludów Pustyni (Maroko), Open’er czy Woodstock (Polska).

Nowa płyta „Tobie” jest pełna pieśni życzeniowych (najstarszych utworów zachowanych na słowiańskich ziemiach). Folkowo-jazzowo-elektroniczne aranżacje są ważnym głosem nie tylko w polsko-ukraińskich relacjach. Zespół pokazuje, że śpiewając w ojczystych językach, można zwrócić uwagę radiowców i słuchaczy w najdalszych zakątkach naszego globu.

Skład zespołu:

Daga Gregorowicz – wokal, elektronika, perkusjonalia
Dana Vynnytska – wokal, instrumenty klawiszowe, perkusjonalia
Mikołaj Pospieszalski – kontrabas, gitara basowa, skrzypce, syntezatory, wokal
Bartosz Mikołaj Nazaruk – perkusja, perkusjonalia, wokal 

DAGADANA була єдиною групою з Польщі та України, яка зіграла в 2019 році на легендарному фестивалі Гластонбері! Про них пише американське видання National Geographic. Вони дали концерти в 25 країнах. На плiту, в шахті, в пустелі, на найбільшому фестивалі в Південній Америці. Вже понад 13 років DAGADANA чудово поєднує елементи польської та української культури з використанням джазу, електроніки та світової музики. Там, де вона досягає, вона перетинає кордони між націями, сценою і аудиторією, доводячи, що щирість в музиці ініціює дивовижну містичну пригоду, обмін між людьми. Команда є амбасадором слов’янської культури, як польської, так і української. 

Група виступала на таких легендарних фестивалях, як Гластонбері (Великобританія), Вірада Культурна (Бразилія), Шанхайська світова музика (Китай), Фестиваль народів пустелі (Марокко), Open’er і Woodstock (Польща). Новий альбом «Тобі» сповнений бажаних замислених пісень (найдавніші пісні, що збереглися на слов’янських землях). Фолк-джазово-електронні аранжування – важливий голос не лише в польсько-українських відносинах. Група показує, що співаючи рідними мовами, можна привернути увагу радіомовників і слухачів у найвіддаленіших куточках земної кулі. 

Склад:

Дага Грегорович — вокал, електроніка, перкусія
Дана Винницька – вокал, клавішні, перкусія
Микола Поспієшльський — контрабас, бас-гітара, скрипка, синтезатори, вокал
Бартош Микола Назарук — ударні, перкусія, вокал